Showing 13–24 of 44 results

 • Jesus Came to Save Sinners Softly and Tenderly Chinese

  慈声呼唤 (EPUB, PDF, 档案) (Simplified)

  来吧,接受这个神白白赐予的礼物,为了他而过一个得胜的生活。

  $0.00 Add to cart
 • The-Overcoming-Life-Chinese

  得胜的生命 (Simplified)

  让我们做好准备,来迎接、拥抱今天的真正胜利和永恒的喜乐。

  $10.99 Add to cart
 • 得勝的祈禱 (Prevailing Prayer)

  得勝的祈禱 (Traditional)

  Newly Released
  這是一本詳盡研討禱告這個主題的書,它以豐富的例子向讀者闡明——作爲正確的祈禱——所必不可少的九個要素。

  $11.99 Add to cart
 • Arrepentimiento

  Arrepentimiento

  A primera vista, las palabras si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente puedan parecer duras y severas, mas en realidad son palabras de amor, y podrían ser el medio de librar almas preciosas del infierno.

  $9.99 Add to cart
 • Jesus-Vino-Para-Salvar-A-Los-Pecadores

  Jesús Vino Para Salvar a los Pecadores

  Jesús Vino Para Salvar a los Pecadores es una conversación de corazón a corazón con el lector.

  $4.99 Add to cart
 • Sembrar-y-Cosechar

  Sembrar y Cosechar

  No podemos alejarnos del principio de que cosecharemos lo que sembramos. Si sembramos buena semilla, anticipamos una gran cosecha. Pero si sembramos cizaña, no cosecharemos nada diferente de lo que sembramos.

  $10.99 Add to cart
 • The-Ten-Commandments-(Chinese-Traditional)

  十誡 (Traditional)

  如此美好的福音事工!今天,慕迪的名字依然为一座教堂、一个宣教使命、一所学院,及诸多的事工,带来恩典和光彩。慕迪爱神爱人,其爱的力量之深广,影响着一代接一代的人。

  $11.99 Add to cart
 • Siguiendo-a-Cristo

  Siguiendo a Cristo

  No puedes tener a Cristo si no le sirves. Si aceptas a Cristo, debes aceptarlo en todas sus cualidades. No debes aceptarlo simplemente como un amigo, sino que también debes aceptarlo como tu Maestro.

  $4.99 Add to cart
 • The-Ten-Commandments-Spanish

  Los Diez Mandamientos

  Dios no nos pide nada que sea difícil o ilógico, y por cierto con Jesucristo como fuerza nuestra y con el Espíritu Santo como guía es así.

  $4.99 Add to cart
 • 晨光已四照 (Coming Events and Present Duties)

  晨光已四照 (Simplified)

  Preorder – To be released 4-1-2024
  让我们考察,就是考察在他们心里基督的灵,预先证明基督受苦难、后来得荣耀是指着什么时候,并怎样的时候(彼前1:11)。

  $13.99 Add to cart
 • Ang Mapagtatagumpayang Buhay

  Ang Mapagtatagumpayang Buhay

  Ang solusyon na inihahain ni Moody para sa ating mga suliranin ay hindi relihion, mga patakaran, o ibang panlabas na pagbabago. Sa halip, ginagabayan niya tayo sa puso ng usapan at nagbibigay ng mga biblikal, mga lunas mula sa Dios para sa buhay ng bawat Cristiano.

  $10.99 Add to cart
 • Ang Daan Patungo sa Diyos

  Ang Daan Patungo sa Diyos

  Ang Daan tungo sa Diyos ay tumitingin nang tapat sa ating pangangailangan upang magsisi at sundin si Hesus, at nagbibigay ng pag-asa para sa walang hanggan at masayang buhay sa langit.

  $11.99 Add to cart